This is main content

EU-geluidkaarten gemeente Eindhoven

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op de website www.iCinity.nl. In het documentenblok 'EU-geluidkaarten Eindhoven' op deze pagina vindt u tips voor het gebruik van de digitale kaart op de website van iCinity.

De kaarten en tabellen van de gemeente Eindhoven 3e tranche (2016) vindt u in documentenblok 'EU-geluidkaarten Eindhoven' op deze pagina, inclusief het actieplan richtlijn omgevingslawaai 3e tranche.

 


2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Eindhoven 2e tranche (2011) vindt u in het documentenblok 'EU-geluidkaarten Eindhoven' op deze pagina in pdf.

 

EU-geluidkaarten Eindhoven