This is main content

Bouwen & ruimtelijke kwaliteit

Ieder die iets wil (ver)bouwen, slopen of andere activiteiten wil ontplooien en die een relatie hebben met de openbare ruimte, is aan regels gebonden. Denk bijvoorbeeld aan het kappen van bomen, het maken van een inrit of het bouwen van een gebouw. De regels gaan onder andere over de ruimtelijke inpassing en bouwtechnische kwaliteit van gebouwen, bouwwerken en monumenten.

Diverse specialisten

De ODZOB verzorgt op verzoek van gemeenten en de provincie Noord-Brabant de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op de bouwregelgeving, Erfgoedwet en de ruimtelijke kwaliteit. Wij hebben diverse specialisten in huis op het gebied van Bouwbesluit, constructieve veiligheid en brandveiligheid. Indien nodig is er samenwerking met andere disciplines zoals bodem, monumenten, archeologie, geluid en milieu bij de afhandeling van de vergunningaanvraag. Op verzoek van gemeenten, de provincie of andere omgevingsdiensten, kan de advisering ook bestaan uit deeladviezen van een van onze specialisten.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden wegen wij de belangen van de betrokkenen neutraal af met gelijkwaardigheid als basis. Wij passen wet- en regelgeving praktisch toe, zodat wij maatwerk kunnen leveren.