This is main content

Milieuklacht

 Als inwoner van Noord-Brabant kunt u ons helpen uw leefomgeving veilig en schoon te houden. Heeft u overlast van een bedrijf? Of ziet u dat er iets mis is op milieugebied? Doe dan een melding bij de MilieuKlachtenCentrale. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De omgevingsdienst controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt, indien nodig wordt onderzoek ter plaatse gedaan naar de oorzaak en gevolgen. 

 

Milieuklacht over een bedrijf?

Een spoedeisende klacht meldt u bij de MilieuKlachtenCentrale via T: (073) 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Inwoners van gemeenten in Noord-Brabant kunnen hun niet-spoedeisende klacht ook melden via een webformulier. Uw melding kunt u vervolgens volgen via het meldingssysteem s@men.

 

Zwemwater

Heeft u een klacht of mededeling over zwemmen in buitenwater tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober)? Neem dan contact op met de zwemwatertelefoon via T: (073) 680 80 58. Wilt u weten waar het wel en niet veilig is om te zwemmen? Kijk dan op de website over zwemwater.

 

Meldingen die de MilieuKlachtenCentrale níet behandelt:

De gemeente gaat over…

 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf
 • sluitingstijden van horeca
 • parkeerproblemen
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan)
 • overlast van particulieren/ buren (niet zijnde een bedrijf).

Veel gemeenten gebruiken voor deze meldingen de apps 'BuitenBeter' en/of 'Fixi'. Ga bij uw gemeente na of het ook mogelijk is deze te gebruiken.

De politie gaat over…

 • openbare orde en overlast van hangjongeren;
 • overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren;
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Bel 0900-8844
 

Overige meldingen

 • Overlast in het buitengebied (bv. stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping) > bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432 of www.ssibbrabant.nl
 • Lawaai van vliegtuigen > bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33
 •  (extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen > bel de NVWA: 0900-0388
 • Verkeerslawaai of uitlaatgassen > bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op rijkswaterstaat.nl
 • Verontreiniging van oppervlaktewater > bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl) 
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een “chemische lucht” uit het riool.

Logo MilieuKlachtenCentrale