This is main content

‘De jeugd is onze toekomst’

16 maart 2022

Lesmateriaal scholen

Een alom bekende uitspraak. En ook erg relevant als het gaat om de kwaliteit van onze leefomgeving. Denk aan al het afval in de struiken. Mijn jonge kinderen helpen mee om het op te ruimen, in de hoop dat zij het later zelf niet gaan rondstrooien. Maar hoe mooi zou het zijn, als onze jeugd ook de lucht een beetje schoner en gezonder krijgt? Aan creativiteit is bij hen geen gebrek! En zij staan later ook écht aan het roer. Zullen wij ze een zaadje geven om te planten?

Er is al veel goed materiaal beschikbaar om in te zetten op scholen, geeft collega Karin Spijkers van GGD Brabant-Zuidoost aan. Zij is contactpersoon voor de Gezonde School methode in Zuidoost-Brabant. Dit is een landelijk ontwikkelde aanpak voor allerlei onderwijsniveaus (PO, SO, VO en MBO) en is uitgewerkt in de pijlers Educatie, Omgeving, Beleid en Signaleren. Hiermee kan een school vignetten behalen op thema’s zoals bewegen en sport, voeding, welbevinden, genotmiddelen en relaties en seksualiteit. 

Bij het Gezonde School thema ‘milieu en natuur’ gaat het om gezonde lucht in en buiten de klas en om de beleving van groen. Dat voldoende ventileren in de klas belangrijk is, is sinds corona nóg duidelijker geworden. Hiermee gaat de school aan de slag. Daarnaast ondervinden kinderen ook het belang van gezonde buitenlucht door speelse les-methoden. Ze doen bijvoorbeeld proefjes met fijn stofvangers en bootsen het effect van fijn stof op de longen na met een rollenspel. Ook denken ze na over wat zij en hun familie zelf kunnen doen om de lucht gezonder te maken.

Basisschool de Zevensprong in Best gaat al voortvarend aan de slag. Zij starten in maart met creatieve lesmaterialen en -vormen over luchtkwaliteit, met als basis een lespakket uit Amsterdam. Ze betrekken ook vereniging Best Duurzaam, AiREAS, TNO en GGD. Samen bezien we wat werkt en wat nog door-ontwikkeld kan worden. Wie weet leidt dit tot de ontwikkeling van een Brabants lespakket gezonde lucht, om in te kunnen zetten op alle basisscholen in onze provincie!

Bent u betrokken bij (beleid over) scholen? Klikt u gerust eens op voorgenoemde link over de Gezonde School methode of neem contact hierover op met de Gezonde School-adviseur voor uw regio. Ook op Samenmeten.nl leest u over de mogelijkheden om samen met leerlingen te meten aan luchtkwaliteit.

Laten we samen onze jeugd inspireren voor een gezondere lucht in de toekomst!

Marieke van Ballegooij

Adviseur milieu en gezondheid bij de GGD’en in Brabant en Regiegroeplid Regionaal Meetnet Lucht & Geluid

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.