This is main content

NIEUWE GENERATIE MET EEN FRISSE BLIK

19 september 2021

Al sinds enige jaren tellen de vierkante kilometers van de Brainportregio mee als het gaat om de slimste plekken op aarde. Wij kunnen ons zonder schaamte meten met bijvoorbeeld Silicon Valley of Cambridge. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vormt de spil in het opleiden van nieuwe generaties technici die hun stempel gaan drukken op bijvoorbeeld de producten voor de automotive industrie of de creatieve start-ups.

Gelukkig zet deze jonge generatie hun innovatieve ideeën en frisse blik ook graag in voor lokale burgerparticipatie initiatieven in de regio, verbonden aan het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid. Maak kennis met twee getalenteerde TU/e studenten, Max de Jongh en Lars van der Werf. Lars is onlangs afgestudeerd aan de Masteropleiding ‘Data Science & Entrepreneurship’ aan de TU/e. Hij heeft meteen daad bij woord gevoegd en samen met twee anderen zijn eigen bedrijf Stactics opgericht.

 ‘Het is een trend die wereldwijd in veel sectoren plaatsvindt: data verzamelen, verzamelen en nog eens verzamelen’ ziet Lars. ‘Veel organisaties willen ‘iets’ met data doen, maar hebben nauwelijks voor ogen met welk doel. Big data moet je omzetten in informatie, en bruikbare informatie kan dan resulteren in (nieuwe) kennis. Gelukkig kwam vanuit de gemeente Eersel een heel concrete vraag, namelijk het in kaart brengen van de relatie tussen gezondheid van de inwoners en de aanwezigheid van fijnstof en het geluid in de directe omgeving’.

In Eersel wordt op 9 locaties gemeten, dag en nacht waarbij zes keer per minuut data wordt opgeslagen. ‘Vanaf het begin van de samenwerking heeft de focus gelegen op het door-gronden van het doel en de doelgroep. Daarbij werd al snel duidelijk dat een openbaar dashboard het middel zou worden om de informatie aan de geïnteresseerde inwoners te tonen. Omdat het dashboard voor zowel inwoners met én zonder domeinkennis bruikbaar moet zijn, heeft de toevoeging van additionele informatie ervoor gezorgd dat de metingen in het juiste perspectief te interpreteren zijn.

De volgende stap werd het inrichten van de ‘logistieke keten’ voor het opslaan, beschik-baar stellen, schoonmaken, transformeren en visualiseren van de meetpunten. Waar en hoe lang slaan we de data op? Vindt de doelgroep de rauwe metingen of schoongemaakte datasets beter bruikbaar? Tegen welke wettelijke normen, en op welke methodiek, kunnen we onze metingen afwegen?

Het resultaat: een openbare website waarop verschillende pagina’s de gebruiker helpen aan de gewenste specifieke informatie. Terwijl elke tien seconden de meest recente waarde van het fijnstof gehalte verschijnt, wordt de gebruiker visueel geïnformeerd over de uurgemiddelden van de afgelopen 24 uur. Functionele opties zoals het middelen per vijftien minuten biedt de verschillende doelgroepen de mogelijkheid om wel of niet de rauwe data te gebruiken voor een analyse’.  

Stactics gelooft in de groeipyramide van ‘data volwassenheid’. Na het structuren en verzamelen van data, is de eerste belangrijke fase het verkennen en visualiseren. Nu de fundering functioneel gebruikt wordt, kan de volgende stap richting het einddoel gezet worden. In de volgende fase kunnen relaties opgesteld en getest worden, met als doel de relatie tussen de gezondheid van de inwoners en de aanwezigheid van fijnstof en het geluid te beschrijven.

Max de Jongh heeft onlangs zijn afstudeeronderzoek voor de Bachelorstudie Industrial Design aan de TU/e afgerond in opdracht van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. ‘Wanneer je dichtbij een luchthaven woont, heb je vaak last van geluidsoverlast van overvliegend verkeer. Een gezellig verjaardagsfeestje in de tuin in de zomer kan al snel minder gezellig worden, wanneer iedere paar minuten het gesprek stilvalt omdat er een vliegtuig overkomt. Maar naast praktische problemen, kan constante geluidsoverlast ook een serieuze impact op de gezondheid hebben. Wanneer geluid als irritant wordt ervaren, kan het schadelijk zijn voor je gezondheid. Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar Obesitas en Stress aan de Erasmus Universiteit, zegt dat geluid de stresssystemen in je lichaam kan activeren. Het kan hoge bloed-druk, meer kans op hart- en vaatziekten, overgewicht en slaapverstoring veroorzaken’.

Om dit probleem te adresseren bij bewoners van het luchthavengebied, heeft Max de tool PREDICT ontworpen. ‘Op basis van vliegpatronen, geeft de klok een overzicht van de kans op geluidshinder door vliegverkeer. Deze informatie wordt iedere 5 minuten ververst. Bewoners kunnen de mate van mogelijke geluidshinder zelf inschatten en een beslissing nemen of en wanneer ze de deur uitgaan’.

Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen of de klok daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, maar PREDICT opent in ieder geval op een verfrissende manier de deuren naar het inzichtelijk én bespreekbaar maken van de negatieve effecten van geluidshinder.

 

 

 

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.