This is main content

ONTWIKKELEN NIEUWE SENSOREN

06 september 2021

Ontwikkelen nieuwe sensoren

Intemo heeft in samenwerking met Wageningen Universiteit een ammoniaksensor ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van het initiatief van het ministerie van LNV Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en beschikbare subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen in de veehouderijsector. De sensoren worden komende tijd ingezet door betrokken veehouderijen in Deurne en De Kempen. De veehouders willen onderzoeken hoe ze actief emissies vanuit de stallen kunnen beperken. Daarnaast zal verkend worden of, waar, wanneer en hoe ammoniak-metingen een aanvulling kunnen zijn op het bestaande meetnet.

Daarnaast is TNO bezig met de ontwikkeling van een roetsensor. Roet is een belangrijke parameter bij monitoring van luchtkwaliteit in het stedelijk gebied en het invloedgebied van de luchthaven. TNO werkt aan het verkleinen en toepasbaar maken van de sensor. Op termijn zou dit ook een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de backbone van het Regionaal Meetnet.