This is main content

REGIONAAL MEETNET MET 42 MEETSTATIIONS ACTIEF!

19 september 2021

Het Regionaal Meetnet Lucht is -uitgerold en in werking, met dank aan deelnemende gemeenten en
de partners. Om de regionale lucht-kwaliteit te monitoren is het zo -ingericht dat er een regiodekkend beeld ontstaat. Er hangen nu op 42 locaties meetboxen. Dit zijn 33 locaties van het vaste meetnet en 9 extra boxen (4 in Helmond, 2 in Best, 1 in Oirschot en 1 in Reusel).

Het meetnet wordt vergeleken met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van RIVM voor duiding van de data. De actuele meetdata van fijn stof zijn te bekijken op Samen Meten dataportaal (de meetwaarden zijn te vinden onder de code ‘ILM’). 

Mobiele meetboxen

Als u een specifiek lokaal vraagstuk heeft rond (het meten van) luchtkwaliteit in uw gemeente, stel die vraag dan via meetnet@odzob.nl. We denken graag met u mee en kunnen u helpen bij het vinden van relevante en al beschikbare informatie en inzichten. Mocht een meting wenselijk zijn, dan kunt u een verzoek doen voor inzet van een mobiele meetcampagne vanuit het regionale meetnet. Daarvoor zijn een (beperkt) aantal meetkasten beschikbaar voor deelnemende gemeenten. Het consortium zal hierop de haalbaarheid van de meetvraag beoordelen en de eventuele uitvoering hiervan uitwerken.