This is main content

Toenemend inzicht in de regionale luchtkwaliteit

15 februari 2023

Fijn stof lag in 2021 als een deken over Zuidoost-Brabant, waarbij 30% vanuit de eigen regio komt. En in de maanden van april tot en met juli worden er maandgemiddelde concentraties fijnstof gemeten in het buitengebied die 5 tot 20% hoger zijn dan in de stad. Dat blijkt uit de sensoren van het Regionaal Meetnet die fijnmazig de luchtkwaliteit in de regio Zuidoost-Brabant meten.

Door de metingen ontstaat een onderbouwd beeld van de luchtkwaliteit in deze regio en ligt er een basis voor beleid voor schonere lucht en gezondheidswinst. De eerste inzichten over 2021 zijn door TNO in een jaarrapportage gepubliceerd. Het meetnet draagt de komende jaren bij aan een toenemend inzicht in de regionale luchtkwaliteit. 

In 2020 zetten acht partners (AiREAS, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) een Regionaal Meetnet lucht op in Zuidoost-Brabant. Doel van dit meetnet is om de kwaliteit van de lucht te meten en te monitoren in het stedelijk gebied, het buitengebied en de omgeving van de luchthaven. Nagenoeg alle regiogemeenten en de gemeenten Boxtel en Meierijstad zijn aangesloten bij het meetnet. In het meetnet zijn ca. 50 meetstations operationeel die (ultra)fijnstof en stikstofdioxide meten.

Jaarrapportages en trendbeelden

Door TNO is, in samenwerking met de partners van het meetnet, een jaarrapportage opgesteld over de meetresultaten 2021. Eén van de conclusies uit de rapportage is dat fijn stof als een deken over de regio ligt waarbij 30% vanuit de eigen regio komt. En in de maanden van april tot en met juli meten we maandgemiddelde concentraties fijnstof in het buitengebied die 5 tot 20% hoger zijn dan in de stad. Stikstofdioxide komt van bronnen uit de regio en is daarmee veel sterker lokaal bepaald. Ook is de invloed van wegverkeer en luchtvaart in deze metingen zichtbaar. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de bijgevoegde TNO-rapportage en infographic.

Joyce van Geenen, adviseur ODZOB en Regiegroeplid Regionaal Meetnet; “We hopen dat deze weergave de deelnemers een beeld geeft van de regionale en lokale situatie. Als er aanvullende vragen of suggesties zijn deel deze via meetnet@odzob.nl. Na de periode van inrichten en eerste meetresulaten komen we graag in contact middels de lokale vraagstukken, lopende burgerinitiatieven of andere wensen om de partijen, waar we dit meetnet mee hebben ingericht, samen te kunnen brengen met de deelnemers en direct te kunnen betrekken bij de invulling van de vervolgstappen.”

Deze jaarrapportages gaat het Regionaal Meetnet de komende jaren jaarlijks beschikbaar maken, waarbij ook naar ontstane trendbeelden wordt gekeken. Aanvullende informatie en analyses geven inzicht in de verspreiding van (ultra)fijnstof en stikstofdioxide in de regio en wat de oorzaken daarvan zijn.

Joyce van Geenen

Samen werken aan schone lucht, verdieping van kennis en streven naar gezondheidswinst

Met het Regionaal Meetnet als hulpmiddel werken alle partners samen aan een gezonder Zuidoost-Brabant. “Bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerinitiatieven, organiseren van masterclasses en de koppeling met burgermeetdata. Daarnaast verkent het meetnet hoe de verdieping van alle kennis vertaald kan worden naar het toegankelijk maken van de meetgegevens voor beleid voor schonere lucht en gezondheidswinst”, legt Joyce van Geenen uit.

Het Regionaal Meetnet legt hiermee een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie m.b.t. luchtkwaliteit in de leefomgeving van Zuidoost-Brabant.

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem contact op met de ODZOB via het algemene telefoonnummer 088 3690 369 en vraag naar Joyce van Geenen.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.