This is main content

VEEL GESTELDE VRAGEN

19 september 2021

Op de webpagina www.odzob.nl/meetnet vindt u een blok (FAQ) met veel gestelde vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld over de meetlocaties, meetapparatuur, data en monitoring, gezondheid en over burgerparticipatie. Dit keer een vraag uitgelicht over handelingsperspectief:

Op welke manier kan de data van het meetnet voorzien in handelings-perspectief t.b.v. gezondheid?

Luchtkwaliteit is van grote invloed op de gezondheid. De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia verbeterd. Toch leidt de luchtkwaliteit in Nederland nog altijd tot een vermindering van de levensverwachting met gemiddeld 13 maanden vergeleken met een situatie zonder luchtverontreiniging. Daarnaast heeft luchtverontreiniging onder andere effecten op de (ernst en ontwikkeling van) longziekten en hart- en vaatziekten en op medicijngebruik. De data van het meetnet geven meer inzicht in de lokale ontwikkeling en bepaalde trends van de luchtkwaliteit in de regio. Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij beleidsvorming en besluiten
ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en voor monitoring.

De veel gestelde vragen op deze webpagina worden regelmatig geactualiseerd en verder aangevuld. -Daarnaast zijn er op deze webpagina ook interessante links te vinden naar informatieve websites. Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn dan kunt u deze mailen naar meetnet@odzob.nl