This is main content

Vragen Omgevingswet beantwoord door Interventieteam

07 maart 2024

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zonder grote problemen verlopen. De laatste maanden voor de invoering hebben in het teken gestaan van het uitgebreid testen van de processen en systemen. Ook zijn de laatste trainingen voor de medewerkers gegeven. Voor 1 januari 2024 was er  sprake van een verhoogd aantal verzoeken, die nu onder het oude recht worden afgehandeld. Het ingestelde Interventieteam Omgevingswet van de ODZOB is nu ruim twee maanden operationeel en behandelt alle vragen en issues die vanuit de organisatie en deelnemers worden gesteld en gesignaleerd.  

Beantwoording vragen, adviseren en hulp bij incidenten
Het Interventieteam is opgezet om als hulpstructuur te fungeren bij het beantwoorden van vragen over de Omgevingswet en het gevraagd en ongevraagd adviseren over problemen, incidenten en calamiteiten die te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet. Het Interventieteam bestaat uit circa 20 medewerkers van de ODZOB, uit alle betrokken teams één vertegenwoordiger, zodat alle disciplines in het team beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en oplossingen aan te dragen voor problemen. De medewerkers hebben naast hun reguliere werk vanuit het programma nazorg Omgevingswet tijd beschikbaar om hiermee bezig te zijn. Ron Cremers, concernmanager VTH bij ODZOB: “Het proces van het Interventieteam wordt nu nog verder geoptimaliseerd, zoals het inrichten van een afhandelingssysteem en het ontsluiten van vraag en antwoordcombinaties voor veel gestelde vragen, zodat vragen niet telkens opnieuw gesteld hoeven te worden.”

Ron Cremers in groen park, staand op foto

Ron Cremers, concernmanager VTH (ODZOB)

Landelijke serviceketen en hulpstructuur
Met het proces van het Interventieteam sluit de ODZOB ook aan op de landelijke serviceketen, die door VNG, IPO en het Rijk is ingesteld om de landelijke stroom aanvragen het hoofd te bieden. 
Ron: “Daarnaast maken we ook deel uit van de landelijke hulpstructuur, die de gezamenlijke omgevingsdiensten via Omgevingsdienst NL hebben ingesteld. Vanuit deze hulpstructuur wordt ook intensief contact gehouden met de VNG en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Hoewel er in het proces nog zaken te verbeteren zijn, functioneert het DSO, de samenwerkingsfunctionaliteit én de koppeling naar ons VTH-systeem naar verwachting.” De geconstateerde problemen hebben vooral te maken met de wijze waarop verzoeken worden gepresenteerd en het feit dat niet alle informatie die het DSO vraagt verplicht is gesteld. Hier wordt landelijk al naar een oplossing gezocht. De meeste vragen die bij het Interventieteam binnenkomen hebben vooral betrekking op de werking van het DSO en de koppeling naar de VTH-applicatie. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke vragen die vooral gaan over de praktische uitvoering van het overgangsrecht. Ron: “Dit is ook het beeld wat wij terug krijgen uit de landelijke gremia en komt dus overeen met het landelijke beeld. Over het algemeen kunnen de vragen vanuit de eigen deskundigheid beantwoord worden en daar waar dat niet lukt, wordt contact gezocht met het IPLO.”

www.odzob.nl/omgevingswet 
Binnenkort komt een formulier beschikbaar op de website van de ODZOB, waar onze deelnemers (gemeenten en provincie) alsmede onze ketenpartners zoals GGD Brabant-Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Waterschappen, hun vragen naar aanleiding van de invoering van de Omgevingswet kwijt kunnen. Ook deze vragen worden in behandeling genomen en beantwoord door het Interventieteam. 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.