This is main content

EU-Geluidkaarten gemeente Helmond

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op iCinity.nl. Hier vindt u de tips voor het gebruik van de digitale kaart.

De kaarten en tabellen van de gemeente Helmond 3e tranche (2016) vindt u onder op deze pagina in pdf. 

Voor meer informatie over het actieplan van de gemeente Helmond verwijzen wij u naar de gemeente Helmond.


2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Helmond 2e tranche (2011) vindt u ook onder op deze pagina in pdf.